info@odekerkenlogopedie.nl
Ma-Vr: 08:00 - 18:00

Lichaamsbalans door adem en beweging

De adem is onlosmakelijk met ons mens-zijn verbonden. Hij is de drager van de levenskracht. Door adem- en bewegingsoefeningen worden blokkades opgelost en wordt de levensenergie in beweging gebracht. Dat leidt tot harmonisatie en stabilisatie van de hele mens. Het oefenen met de adem bevordert het lichaamsbewustzijn. Je leert meer bewust en ontspannen met je energie om te gaan.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Zang en muziek voor het jonge kind

Via zang en muziek wordt de taal- en spraakontwikkeling van het kind positief gestimuleerd. Bovendien zullen de linker en rechter hersenhelft beter met elkaar gaan samenwerken door zang en muziek. In deze workshop leren leerkrachten om muziek en zang praktisch in te zetten in de les. Deze workshop is met name bedoeld voor leerkrachten van kleutergroepen en voor leidsters van peuterspeelzalen. Andere geïnteresseerden worden ook van harte uitgenodigd telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen.

Stemexpressie

Tijdens deze workshop ontdek je jouw unieke stemklank. Je ervaart je hoe je stem, je adem en je lichaam prachtige instrumenten zijn om in contact te komen met jouw essentie. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen, aanraking en stemoefeningen maak je contact met je lichaam en word je je bewust van je eigen ruimte en kracht.

De kinderstem

De kinderstem is een stem in ontwikkeling. In deze workshop vertellen wij de leerkrachten uit de onderbouw en/of de bovenbouw over de kinderstem en de hoogte die daarbij hoort. Samen zingen en instuderen van kinderliedjes is hier onderdeel van. Ook tips om de stem van de leerkrachten te ontlasten bij het zingen en instuderen van kinderliedjes komen aan bod.

De beroepsspreker

De beroepsstem stelt hoge kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan het stemapparaat en de gehele persoon. Hij verdient daarom speciale aandacht. Omdat er steeds meer eisen aan de stem gesteld worden, komen stemproblemen in toenemende mate voor. Een voorbeeld hiervan komt uit het onderwijs. Meer dan 50% van de leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs ervaren momenteel stemklachten. Ook in het bedrijfsleven komen stemklachten bij sprekers en presentatoren voor. Ziekteverzuim vanwege stemklachten kan echter in veel gevallen preventief worden aangepakt.

In deze workshop op maat komen o.a. aan bod: